TRUNG TÂM CNTT VÀ TT TỈNH HẬU GIANG

HAU GIANG INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY CENTER

ĐIỆN THOẠI: (84) 0293-3877-337 Đăng nhập

Dịch vụ xây dựng website

Cùng với việc triễn khai các ứng dụng web, các trang tin tức, mua sắm... Chúng tôi nhận phát triễn các ứng dụng theo nhu cầu của khách hàng với chi phí phù hợp nhất.

  Liên hệ

Dịch vụ phát triển phần mềm

Cùng với việc triễn khai các ứng dụng web, các trang tin tức, mua sắm... Chúng tôi nhận phát triễn các ứng dụng theo nhu cầu của khách hàng với chi phí phù hợp nhất.

  Liên hệ

Xây dựng Website với chi phí hợp lý Thiết kế website chuyên nghiệp, đầy đủ tính năng và chi phí hợp lý

Cùng với việc triễn khai các ứng dụng web, các trang tin tức, mua sắm... Chúng tôi nhận phát triễn các ứng dụng theo nhu cầu của khách hàng với chi phí phù hợp nhấtCùng với việc triễn khai các ứng dụng web, các trang tin tức, mua sắm... Chúng tôi nhận phát triễn các ứng dụng theo nhu cầu của khách hàng với chi phí phù hợp nhất.Cùng với việc triễn khai các ứng dụng web, các trang tin tức, mua sắm... Chúng tôi nhận phát triễn các ứng dụng theo nhu cầu của khách hàng với chi phí phù hợp nhất.

Phát triễn ứng dụng theo yêu cầu

Cùng với việc triễn khai các ứng dụng web, các trang tin tức, mua sắm... Chúng tôi nhận phát triễn các ứng dụng theo nhu cầu của khách hàng với chi phí phù hợp nhấtCùng với việc triễn khai các ứng dụng web, các trang tin tức, mua sắm... Chúng tôi nhận phát triễn các ứng dụng theo nhu cầu của khách hàng với chi phí phù hợp nhất.Cùng với việc triễn khai các ứng dụng web, các trang tin tức, mua sắm... Chúng tôi nhận phát triễn các ứng dụng theo nhu cầu của khách hàng với chi phí phù hợp nhất.

Dịch vụ tư vấn

Chúng tôi chuyên tư vấn quản trị, bảo mật thông tin cho mạng máy tính cơ quan, đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh.