TRUNG TÂM CNTT VÀ TT TỈNH HẬU GIANG

HAU GIANG INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY CENTER

ĐIỆN THOẠI: (84) 0293-3877-337 Đăng nhập

THÔNG TIN GÓP Ý

Thông tin

 • Trung tâm CNTT và TT tỉnh Hậu Giang
  Số 3 , Điên Biên Phủ, Phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
  Telephone: (84) 0293-3877-337
  FAX: (84) 0293-3877-337
  E-mail: support@hgict.vn
  Website: www.hgict.vn